Ułatwienia dostępu

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Znak Herbowy - Wojewodztwo Sląskie

znak herbowy KOLOR NA BIALE TLO

Meandry wydarzeń poprzedzających włączenie obu miast – Bielska i Białej do odradzającej się II Rzeczypospolitej – relacja z wykładu

O stosunkach polsko-niemieckich tuż przed wybuchem I wojny światowej w Bielsku i Białej w środowe popołudnie opowiadał Jacek Kachel, bielski historyk, dziennikarz, autor licznych książek i publikacji o historii Bielska-Białej i Śląska. Prelegent przybliżył słuchaczom XIX-wieczny okres silnej germanizacji Bielska, narzuconej przez Galicję (Austrię). Okres ten kojarzy się z dyskryminacją polskości na tych terenach. Mieszkańcy Bielska i Białej mogli posługiwać się wyłącznie językiem niemieckim. Historyk nakreślił słuchaczom obraz narastających w 1914 r. konfliktów polsko-niemieckich, które trwały do wybuchu I wojny światowej. Relacje prasowe przyczyniały się do rozbudzenia i pogłębienia konfliktu. Powszechnie głoszono bojkot Niemców i niemczyzny. Atakowano niemieckich turystów, organizowano demonstracje antyniemieckie, podczas których dochodziło do niszczenia niemieckich sklepów. Konflikt polsko-niemiecki w Bielsku i Białej w 1914 r. był głównym starciem obu narodowości tuż przed I wojną światową w państwie Austro-Węgierskim. Po upadku Austro-Węgier i przyłączeniu Bielska wraz z okolicami do II Rzeczypospolitej rozpoczął się proces polonizacji szkolnictwa, który spowodował wypieranie edukacji niemieckiej. Przykładem jest Bielska Szkoła Przemysłowa, w której w 1919 r. obok istniejących klas niemieckich tworzone były klasy polskie, a w 1921 r. mianowano je jako klasy główne, natomiast w niemieckich, ostatecznie zlikwidowanych w 1926 r., wprowadzono obowiązkowy język polski.

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek     9:00 - 19:00
sobota 9:00 - 14:00