Formularz zgłoszeniowy do udziału w konkursie recytatorskim
'W krainie poezji Ludwika Jerzego Kerna'

Termin: 22 listopada 2017 r. godz. 1000

Miejsce: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej, ul. Komorowicka 48, sala 220

Formularz zgłoszeniowy: do dnia 14 listopada 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy
Kategoria wiekowa:
Imię i nazwisko ucznia
Klasa
Tytuł recytowanego utworu
Nazwa i adres szkoły, telefon
Imię i nazwisko nauczyciela, telefon
Adres e-mail nauczyciela
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych ucznia przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku-Białej w celach dydaktycznych i statystycznych związanych z organizacją konkursu "W krainie poezji Ludwika Jerzego Kerna" zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922).