Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej zaprasza nauczycieli do uczestnictwa w sieci współpracy i samokształcenia
Wokół czytelnictwa - Sieć przedmiotowa dla bibliotekarzy szkolnych
Spotkania uczestników sieci planowane są 3-5 razy w roku. Stały kontakt nauczycieli zapewniony zostanie poprzez platformę Moodle. Cel działania sieci współpracy to podniesienie kompetencji nauczycieli, wymiana doświadczeń, wspólne wypracowanie nowatorskich rozwiązań dydaktyczno-wychowawczych.
Formularz zgłoszeniowy
I. Uczestnik sieci
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
II. Miejsce pracy
Nazwa szkoły/placówki:
Adres szkoły/placówki:
Telefon szkoły/placówki:
Zajmowane stanowisko:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku-Białej w celach dydaktycznych i statystycznych związanych z organizacją sieci współpracy i samokształcenia zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922). Przekazywane dane są niezbędne w procedsie rejestracji.