Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Śląskie.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
ul. Komorowicka 48
43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 33 812 69 51,
33 812 45 77
E-mail:
biblioteka@pbw.bielsko.pl
wypozyczalnia@pbw.bielsko.pl
audiowizualne@pbw.bielsko.pl
czytelnia@pbw.bielsko.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek:900-1900
sobota:900-1400
Pracownia multimedialna:
poniedziałek-wtorek:1200-1900
środa-piątek:900-1500
sobota:nieczynne
Filie PBW:
Cieszyn
Milówka
Skoczów
Żywiec

Zadaj pytanie bibliotekarzowi
Facebook - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej
YouTube - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej
logo ACADEMICA
Sponsorzy:
ANGA - Logo
Gabinet dentystyczny Sypień - Logo
ZygZak Karting
AQUA S.A.
befaszczot

Biuletyn Informacji Publicznej
e-mail autora strony

Noc Bibliotek


plakat: Noc Bibliotek
grafika: Katarzyna Urbaniec

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej zaprasza na Noc Bibliotek, która odbędzie się w sobotę 3 czerwca 2017 r. Tym razem otwieramy dla Państwa podwoje ogrodu rodziny Rostów, gdzie będzie można wziąć udział w słodkim PIKNIKU RODZINNYM, zagrać w KALAMBURY oraz zaopatrzyć się na KIERMASZU BIBLIOTECZNYM, gdzie zbiory książkowe i audiowizualne dostępne będą pod gołym niebem, konto można założyć beż żadnych opłat na zielonej trawie oraz nabyć nowości wydawnicze zaprzyjaźnionych księgarni.
Polecamy udział w GRZE MIEJSKIEJ, której początkiem i końcem jest Pałacyk Rosta, mieszczący się w centrum starego i nowego miasta. Jest otoczony wieloma bardziej lub mniej znanymi obiektami, które mają już swoją piękną historię albo dopiero zaczynają ją tworzyć. Gra poprowadzi uczestników przez secesyjny budynek, starymi uliczkami Białej oraz nowoczesnymi pawilonami Nowego Miasta. Zapraszamy rodziny z dziećmi, młodzież i całkiem dorosłych do odkrywania, w którą stronę CZYTANIE PORUSZA! Zabawa będzie rozgrywana w dwu kategoriach, dla młodszych i starszych, a na wszystkich czekać będą nagrody niespodzianki!
W bibliotece nasi goście będą także mogli spróbować swoich sił w WARSZTATACH PLASTYCZNYCH oraz przyjąć zaproszenie do ZWIEDZANIA PAŁACYKU ROSTA, jednego z najpiękniejszych budynków naszego miasta.

PROGRAM NOCY BIBLIOTEK PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

Sobota, 03.06.2017 r. godz. 1700-2200

Chętnych do udziału w GRZE MIEJSKIEJ prosimy o rejestrację mailową: audiowizualne@pbw.bielsko.pl lub telefoniczną na nr 601 546 166 od 22.05.2017 r. do 02.06.2017 r. do godz. 1500. O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.
Pozostałe propozycje Nocy Bibliotek nie wymagają wcześniejszej rejestracji.

Formularz zgłoszenia do Gry Miejskiej - Młodzież i dorośli.doc
Formularz zgłoszenia do Gry Miejskiej - Rodzina.doc

Zwiedzanie Pałacyku Rosta rozpoczynamy o pełnych godzinach: 1700, 1800, 1900, 2000 i 2100.

Wszystkie proponowane formy są bezpłatne.

Zapraszamy rodziny z dziećmi, młodzież i dorosłych,
na wspólne poruszanie wyobraźni, wrażliwości i dobrych emocji

plakat: Noc Bibliotek - czytanie porusza
grafika: nocbibliotek.org

PATRONAT MEDIALNY:

plakat: Noc Bibliotek - patronat medialny Radio Bielsko
grafika: www.radiobielsko.pl

PARTNERZY NOCY BIBLIOTEK:

https://www.fitnessworld.com/pl/ http://troy.net.pl/ http://luce.org.pl/
http://www.zygzak-karting.pl gesipipek.wixsite.com/cukiernia http://www.gallonero.com.pl
http://filii.pl/ http://www.ksiegarnia-szostka.pl http://ksiegarniaklimczok.pl

SKRÓCONE ZASADY GRY MIEJSKIEJ
„Biblioteka w centrum starego i nowego miasta” w kategorii rodzinnej
sobota, 3 czerwca 2017 r.

 1. Gra Miejska przeznaczona jest dla wszystkich chętnych powyżej 6 roku życia.
 2. Uczestnicy grają w Zespołach 2-6 osobowych.
 3. Celem Gry Miejskiej jest rozwiązanie zadań czekających na trasie gry.
 4. Zespoły będą wykonywać zadania i otrzymywać wskazówki. Wypełnianie kolejnych poleceń jest warunkiem przechodzenia do kolejnych Punktów Kontrolnych.
 5. Zespoły, które wykonają wszystkie polecenia, i odpowiedzą prawidłowo na wszystkie pytania, otrzymają nagrody niespodzianki.
 6. Przynajmniej jednym członkiem każdego Zespołu musi być osoba pełnoletnia.
 7. Podczas Gry Miejskiej żaden członek Zespołu nie może go opuszczać.
 8. Gra Miejska rozpocznie się o godz. 1710. Kolejne Zespoły będą mogły przystąpić do gry w odstępach 20 minutowych.
 9. Ostatni zespół rozpocznie grę nie później niż o godz. 2000. Zakończenie gry nastąpi, gdy ostatni Zespół zamelduje się na mecie, jednak nie później niż o 2115.
 10. Członkowie Zespołu muszą poruszać się razem.
 11. Ogłoszenie wyników Gry Miejskiej i wręczenie nagród nastąpi 3 czerwca 2017 r. nie później niż o godz. 2130.

SKRÓCONE ZASADY GRY MIEJSKIEJ
„Biblioteka w centrum starego i nowego miasta” dla grupy starszej
sobota, 3 czerwca 2017 r.

 1. Gra Miejska przeznaczona jest dla wszystkich chętnych powyżej 16 roku życia.
 2. Uczestnicy grają w Zespołach 2-6 osobowych.
 3. Celem Gry Miejskiej jest rozwiązanie zadań czekających na trasie gry.
 4. Zespoły będą wykonywać zadania i otrzymywać wskazówki. Wypełnianie kolejnych poleceń jest warunkiem przechodzenia do kolejnych Punktów Kontrolnych.
 5. Zespoły, które wykonają wszystkie polecenia, i odpowiedzą prawidłowo na wszystkie pytania, otrzymają nagrody niespodzianki.
 6. Przynajmniej jeden członek każdego Zespołu musi posiadać telefon z dostępem do internetu LTE oraz zainstalowaną aplikacją czytnika kodów QR.
 7. Podczas Gry Miejskiej żaden członek Zespołu nie może go opuszczać.
 8. Gra Miejska rozpocznie się o godz. 1720. Kolejne Zespoły będą mogły przystąpić do gry w odstępach 20 minutowych.
 9. Ostatni zespół rozpocznie grę nie później niż o godz. 2000. Zakończenie gry nastąpi, gdy ostatni Zespół zamelduje się na mecie, jednak nie później niż o 2115.
 10. Członkowie Zespołu muszą poruszać się razem.
 11. Ogłoszenie wyników Gry Miejskiej i wręczenie nagród nastąpi 3 czerwca 2017 r. nie później niż o godz. 2130.

Regulamin Gry Miejskiej
"Biblioteka w centrum starego i nowego miasta”

ORGANIZATOR:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej, ul. Komorowicka 48, 43-300 Bielsko-Biała (dalej „Organizator”).

CELE GRY:

 1. rozbudzanie zainteresowania historią, infrastrukturą i architekturą Bielska-Białej,
 2. promocja czytelnictwa,
 3. rozwijanie spostrzegawczości, czytania ze zrozumieniem i logicznego myślenia,
 4. doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji i współpracy w zespole,
 5. promocja oferty edukacyjnej biblioteki pedagogiczne

TERMIN I MIEJSCE:
Sobota, 3 czerwca 2016 r. w godz. 1720 – 2115, na terenie siedziby Organizatora.

WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY GRY:

 1. Osoby chętne dokonują zgłoszenia do Gry Miejskiej do 02 czerwca 2017 r. do godz. 1500 na adres e-mail: audiowizualne@pbw.bielsko.pl, lub telefonicznie na nr 601 546 166, które musi zawierać: imiona i nazwiska oraz wiek uczestników, telefon kontaktowy i adres e-mail kapitana** / opiekuna* (osoba pełnoletnia w przypadku wersji dla rodzin z dziećmi)*.
 2. Uczestnicy grają w Zespołach 2-6 osobowych.
 3. Przynajmniej jeden członek każdego Zespołu musi posiadać telefon z dostępem do internetu LTE oraz zainstalowaną aplikacją czytnika kodów QR**.
 4. W Grze Miejskiej mogą brać udział osoby fizyczne powyżej 6 roku życia, z wyłączeniem pracowników oraz innych osób, które brały udział w organizowaniu Gry Miejskiej.
 5. Udział w Grze Miejskiej jest bezpłatny.
 6. W imprezie mogą uczestniczyć osoby, których stan zdrowia to umożliwia.
 7. O zakwalifikowaniu się do gry decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. Opiekun (osoba pełnoletnia) rejestruje Zespół na starcie i tym samym przyjmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo członków swojego Zespołu*.
 9. Tematem przewodnim Gry Miejskiej jest ukazanie miejsca biblioteki pedagogicznej pośród instytucji nauki i kultury, jej zbiorów w kontekście ich funkcjonalności i przydatności oferowanego zbioru informacyjnego oraz ich odniesień do innych interesujących obiektów w centrum miasta. W tym celu gracze muszą przejść całą trasę gry, wykonać wszystkie zadania oraz prawidłowo odpowiedzieć na pytania niezbędne do zakończenia Gry Miejskiej. Szczegóły realizacji tych zadań zostaną podane uczestnikom Gry Miejskiej przed ich rozpoczęciem.
 10. Podczas Gry Miejskiej obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania Zespołu przez jej członków.

NAGRODY:

 1. Nagrody niespodzianki otrzymają Zespoły, które otrzymają przynajmniej 7 punktów na 9 możliwych.*
 2. Nagrody niespodzianki otrzymają Zespoły, które otrzymają przynajmniej 10 punktów na 12 możliwych.**
 3. Ogłoszenie wyników Gry Miejskiej i wręczenie nagród nastąpi 3 czerwca 2017 r. nie później niż o godz. 2115.
 4. W przypadku nie zgłoszenia się po odbiór nagrody w terminie wskazanym w pkt. 2 Regulaminu należy skontaktować się z Organizatorem w dn. od 5 do 9 czerwca 2017. Po tym terminie prawo do nagrody przepada.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatorów i na stronie internetowej http://www.pbw.bielsko.pl/NocBibliotek.
 2. Do dnia 02 czerwca 2017 r. do godz. 1800 każdy Zespół otrzyma na podany w zgłoszeniu adres e-mail informacje niezbędne podczas Gry Miejskiej.
 3. Odbierając Kartę Gry, członkowie Zespołu wyrażają zgodę:
  • wzięcie udziału w grze na warunkach określonych niniejszym regulaminem,
  • przetwarzanie danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Gry (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. 2016 poz. 922),
  • opublikowania wizerunków uczestników Zespołu w materiałach związanych z imprezą.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn.

* dotyczy wersji gry miejskiej dla rodzin z dziećmi
** dotyczy wersji gry miejskiej dla młodzieży i dorosłych


Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich

Wersja: qt3.pl v_0.4.3
2010-07-02[20170427]