Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Śląskie.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
ul. Komorowicka 48
43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 33 812 69 51,
33 812 45 77
E-mail:
biblioteka@pbw.bielsko.pl
wypozyczalnia@pbw.bielsko.pl
audiowizualne@pbw.bielsko.pl
czytelnia@pbw.bielsko.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek:900-1900
sobota:900-1400
Pracownia multimedialna:
poniedziałek, środa:1200-1900
wtorek, czwartek, piątek:900-1500
sobota:nieczynne
Filie PBW:
Cieszyn
Milówka
Skoczów
Żywiec

Zadaj pytanie bibliotekarzowi
Facebook - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej
YouTube - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej
logo ACADEMICA
Sponsorzy:
ANGA - Logo
Gabinet dentystyczny Sypień - Logo
ZygZak Karting
AQUA S.A.
befaszczot

Biuletyn Informacji Publicznej
e-mail autora strony

Bielsko-Biała, 16 września 2014r.

Zaproszenie do złożenia ofert

Ogłoszenie na wykonanie zadania „Remont instalacji elektrycznej” w pomieszczeniach na I piętrze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej przy ul. Komorowickiej 48 o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych.

 1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu instalacji elektrycznej na I piętrze w budynku przy ul. Komorowickiej 48.
  1. remont rozdzielni głównej wraz z głównym wyłącznikiem pożarowym,
  2. remont instalacji gniazd ogólnych na piętrze,
  3. remont instalacji strukturalnej wraz z remontem elektrycznej instalacji dedykowanej na piętrze.
 2. Szczegółowy wykaz prac do zrealizowania oraz zastosowanie materiałów zostało określone w:
  1. Projekcie budowlanym remontu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach na I piętrze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej przy ul. Komorwickiej 48,
  2. Specyfikacji technicznej wykonania remontu instalacji,
  3. Przedmiarze prac.
 3. Dodatkowe informacje.
  1. Prace remontowe będą wykonywane w budynku zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-452/86.

Ostateczny termin wykonania robót: 15 grudnia 2014 r.

Przed złożeniem oferty istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej miejsca wykonywania prac od poniedziałku do piątku po uprzednim kontakcie telefonicznym, tel. 33 8124577 wew. 23 lub kom. 608178558.

Ofertę pisemną należy złożyć do dnia 03 października 2014 r godz. 1300. w siedzibie w pokoju 107 lub na adres Zamawiającego: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka ul. Komorowicka 48 43-300 Bielsko-Biała.

Pliki do pobrania:

 1. Projekt budowlany remontu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach na I piętrze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej przy ul. Komorowickiej 48.
 2. Specyfikacja techniczna wykonania remontu instalacji.
 3. Przedmiar prac.


Bielsko-Biała, 07 października 2014r.

Rozstrzygnięcie dot. zaproszenia do złożenia ofert

Informujemy, iż po rozpatrzeniu wszystkich otrzymanych ofert na remont instalacji elektrycznej na I piętrze w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej wybrano najkorzystniejszą cenowo przedstawioną przez Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych „ELDA” z Bielska-Białej.

Dziękujemy za złożenie ofert.


Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich

Wersja: qt3.pl v_0.4.3
2010-07-02[20170427]