Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Śląskie.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
ul. Komorowicka 48
43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 33 812 69 51,
33 812 45 77
E-mail:
biblioteka@pbw.bielsko.pl
wypozyczalnia@pbw.bielsko.pl
audiowizualne@pbw.bielsko.pl
czytelnia@pbw.bielsko.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek:900-1900
sobota:900-1400
Pracownia multimedialna:
poniedziałek, środa:1200-1900
wtorek, czwartek, piątek:900-1500
sobota:nieczynne
Filie PBW:
Cieszyn
Milówka
Skoczów
Żywiec

Zadaj pytanie bibliotekarzowi
Facebook - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej
YouTube - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej
logo ACADEMICA
Sponsorzy:
ANGA - Logo
Gabinet dentystyczny Sypień - Logo
ZygZak Karting
AQUA S.A.
befaszczot

Biuletyn Informacji Publicznej
e-mail autora strony

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679, zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej, z siedzibą przy ul. Komorowickiej 48, adres e-mail: biblioteka@pbw.bielsko.pl, strona internetowa: www.pbw.bielsko.pl .
  2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres e-mail: iod@pbw.bielsko.pl .
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań Statutowych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych wyłącznie w celu wykonywania obowiązków wynikających z zadań realizowanych przez Bibliotekę, a także podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony odpowiednimi przepisami prawa z systematyczną kontrolą oceny ich dalszej przydatności.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisu prawa Ustawy z dnia z 27 czerwca 1997 o bibliotekach.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art.22. RODO.

Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich

Wersja: qt3.pl v_0.4.3
2010-07-02[20170427]