Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Aktualności Bielsko

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Bielsku-Białej i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej
zamierzają przystąpić do projektu grantowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie:

Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych
z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.

Oś priorytetowa:

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. Wychodzimy z założenia, że edukacja zdalna powinna stać się jedną ze standardowych form pracy, stosowaną nie tylko ze względu na stan epidemii, ale także w innych sytuacjach, gdy kontakt uczeń - nauczyciel jest utrudniony lub niemożliwy.  

Uczestnikami projektu mogą być nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli.

Udział w projekcie jest bezpłatny i obejmuje szkolenie z zakresu minimum 5 modułów tematycznych, z których dwa są obowiązkowe, a pozostałe do wyboru zgodnie z potrzebami uczestników:

 

Moduły obowiązkowe

Liczba godzin

 Zintegrowana Platforma Edukacyjna

5

 Metodyka edukacji zdalnej

5

Moduły do wyboru

 Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej

5

 Organizacja procesu kształcenia i wychowania

7

 Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej

5

 Narzędzia edukacji zdalnej

4

 MS Teams

5

 Zoom

5

 Google Meet

5

 Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych

3

 Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej

2

 Prawne aspekty edukacji zdalnej

2

 

Szkolenie odbywać się będą, co najmniej w 50% czasu trwania, w formie zdalnej, a ich realizacja planowana jest od marca 2021 r.

Ponadto udział w projekcie zapewnia uczestnikom wsparcie konsultacyjno-doradcze.

W celu prawidłowego przygotowania wniosku niezbędna jest aktualna diagnoza Państwa potrzeb w zakresie wymienionych wyżej obszarów. 

Serdecznie zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety, która pozwoli dostosować ofertę szkoleniową do Państwa potrzeb.  

Ankieta:
https://forms.gle/A21LfBn7qtL7ZwgW6 

Anna Niemiec-Warzecha - dyrektor PBW w Bielsku-Białej

Władysław Mąsior - dyrektor RODN “WOM” w Bielsku-Białej

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
ul. Komorowicka 48
43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax:  33 812 69 51,
   33 812 45 77

logo slaskie biale rgb

Jednostka Oświatowa Samorządu Województwa Śląskiego

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek:  08:00 - 19:00
sobota:  09:00 - 14:00
 

Zapytaj bibliotekarza

 
Pracownia multimedialna:
poniedziałek, środa:  nieczynne
wtorek-piątek:  nieczynne
sobota:  nieczynne
© 2021 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

bip logo