Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Aktualności Bielsko

NPRCzMinisterstwo Edukacji i Nauki poinformowało o przyjęciu przez Radę Ministrów rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”.

Termin składania wniosków do Priorytetu 3. mija w środę 15 września 2021 roku.

Zamieszczono także formularze wniosków do pobrania. Link do strony z której można pobrać wnioski: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozpoczyna-sie-realizacja-priorytetu-3-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa-20-na-lata-2021-2025

Pięcioletni Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 to szansa dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz placówek wychowania przedszkolnego na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia. Budżet Priorytetu 3. wynosi ponad 20 milionów złotych w 2021 roku.

Z Programu w 2021 roku mogą skorzystać:

  1. publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych,
  2. publiczne i niepubliczne:

a) szkoły podstawowe,
b) szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej,
c) szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,

  1. szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,
  2. publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.

Wsparcie finansowe może być udzielone:

  1. w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:

a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3‑6 lat,
b) realizację działań promujących czytelnictwo.

  1. w odniesieniu do szkół na:

a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,
b) zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:
– zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
– zakup oprogramowania dla bibliotek,
– zakup czytników e­‑booków,
– zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
c) realizację działań promujących czytelnictwo.

Warunki

  • złożenie wniosku w terminie. Organ prowadzący ma prawo złożyć tylko jeden wniosek w danym naborze wniosków (przy czym wnioskiem mogą zostać objęte wszystkie lub wybrane szkoły lub biblioteki pedagogiczne prowadzone przez dany organ);
  • wniesienie wkładu własnego w wysokości 20% kwoty kosztów realizacji zadania;
  • realizacja zadania od dnia rozpoczęcia zadania określonego w umowie o dofinansowanie do końca roku budżetowego, w którym zostało przyznane wsparcie (do 31 grudnia 2021 roku), z tym że działania promujące czytelnictwo są prowadzone do końca roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym rozpoczęła się realizacja Programu. Okres realizacji zadania może rozpocząć się nie wcześniej niż z dniem rozstrzygnięcia naboru wniosków, w którym przyznano dofinansowanie.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
ul. Komorowicka 48
43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax:  33 812 69 51,
   33 812 45 77

logo slaskie biale rgb

Jednostka Oświatowa Samorządu Województwa Śląskiego

  Godziny otwarcia:
 poniedziałek - piątek  9:00 - 19:00
 sobota  9:00 - 14:00
 

Zapytaj bibliotekarza

 
Pracownia multimedialna:
poniedziałek, środa:  nieczynne
wtorek-piątek:  nieczynne
sobota:  nieczynne
© 2021 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

bip logo