Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

NarodowyProgramRozwojuCzytelnictwa

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej została w 2017 roku beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” został przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz zatwierdzony przez rząd.

Jego główne założenia to zakup nowości do bibliotek, modernizacja lub budowa placówek bibliotecznych oraz wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Celem Programu jest podniesienie drastycznie niskiego poziomu czytelnictwa w Polsce.

Program został podzielony na trzy Priorytety, które będą funkcjonować w latach 2016-2020.

Priorytet I. „Zakup nowości do bibliotek”, którego operatorem jest Biblioteka Narodowa w Warszawie ma na celu zwiększenie oferty bibliotek publicznych o nowe książki i multimedia przez stałe doposażanie bibliotek, a także przez aktualizowanie ich zasobów.

Priorytet II. „Infrastruktura Bibliotek”, którego operatorem jest Instytut Książki w Krakowie, ma na celu wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych, jako miejsc kreowania kapitału społecznego i kulturowego, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach.

Priorytet III „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych ” ma na celu upowszechnianie edukacji czytelniczej i medialnej oraz wzrost  czytelnictwa wśród  uczniów.

Reguluje go Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne.

Operatorem Priorytetu na szczeblu wojewódzkim jest wojewoda. W efekcie działań przewidzianych w Priorytecie III podniesiony zostanie standard usług i jakość pracy bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz rozbudowany zostanie księgozbiór bibliotek.

Źródłem finansowania Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” są środki z budżetu państwa oraz jednostek samorządów terytorialnych, na terenie których znajdują się biblioteki objęte Programem. Z budżetu państwa koszt realizacji Priorytetu I wyniesie 135 mln zł, a Priorytetów II i III – po 150 mln zł.

W ramach środków otrzymanych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką dotychczas zakupiono literaturę dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz publikacje z dziedziny wychowania.
Wykazy zakupionych książek poniżej:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
ul. Komorowicka 48
43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax:  33 812 69 51,
   33 812 45 77

logo slaskie biale rgb

Jednostka Oświatowa Samorządu Województwa Śląskiego

  Godziny otwarcia:
 poniedziałek - piątek    9:00 - 19:00
 sobota    9:00 - 14:00
 
 

Zapytaj bibliotekarza 
(czytelnia@pbw.bielsko.pl)

 

 
© 2023 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

bip logo