Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Oferta edukacyjna

Cel oferty:

 • wsparcie szkół i placówek oświatowych
 • wspieranie działalności bibliotek szkolnych
 • poznanie możliwości i sposobów wykorzystania warsztatu informacyjnego biblioteki
 • promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
 • przygotowanie czytelników do właściwego korzystania z biblioteki i czerpania z jej zasobów i możliwości
 • integracja środowiska bibliotekarskiego
 • promocja biblioteki w środowisku

Warsztaty i konferencje:

 • konsultacje dla bibliotekarzy szkolnych w zakresie pracy biblioteki szkolnej
 • spotkania z bibliotekarzami szkolnymi poświęcone bieżącym problemom, wymianie doświadczeń, diagnozie potrzeb
 • warsztaty dla nauczycieli –„ Lapbook, czyli jak zachęcić dzieci do czytania”
 • warsztaty dla nauczycieli - Korzystanie z elektronicznych zasobów i usług biblioteki (zajęcia indywidualne i w małych grupach w siedzibie placówki).

Zajęcia edukacyjne:

 • zajęcia czytelnicze z cyklu „Czas na czytanie” dla uczniów szkół i przedszkoli
 • warsztat informacyjny biblioteki, czyli jak korzystać z katalogu komputerowego, tradycyjnego oraz bazy edukacyjnej (zajęcia w małych grupach)
 • zajęcia z książką dla dzieci niepełnosprawnych z Ośrodka Rehabilitacyjno –Edukacyjno-Wychowawczego „Promyk” w Milówce

Biblioteka oferuje ponadto:

 • bogaty księgozbiór głównie z pedagogiki, psychologii, a także z innych dziedzin wiedzy
 • sporządzanie tematycznych zestawień bibliograficznych
 • telefoniczną i e-mailową informację bibliograficzną
 • możliwość prezentowania prac uczniów w naszej placówce
 • kwartalne wykazy nowości wysyłane do szkół i indywidualnych czytelników drogą e-mailową
 • usługi ksero, drukowanie, skanowanie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
ul. Komorowicka 48
43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax:  33 812 69 51,
   33 812 45 77

logo slaskie biale rgb

Jednostka Oświatowa Samorządu Województwa Śląskiego

  Godziny otwarcia:
 poniedziałek - piątek    9:00 - 19:00
 sobota    9:00 - 14:00
 
 

Zapytaj bibliotekarza 
(czytelnia@pbw.bielsko.pl)

 

 
© 2023 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

bip logo