Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Oferta

Biblioteka Pedagogiczna w Skoczowie istnieje od 1 sierpnia 1982 roku. Mieści się w budynku prywatnym pierwszego kierownika filii mgr Kazimierza Gołębiowskiego w Skoczowie przy ul. Podkępie 1, w centrum miasta, obok budynku Poczty.

Stan księgozbioru – 17 tys. voluminów.
Gromadzimy literaturę z zakresu:

 • pedagogiki, psychologii, socjologii, historii, filozofii i nauk pokrewnych
 • publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin
 • wydawnictwa regionalne
 • literaturę piękną w wyborze

Prenumerujemy 43 tytuły czasopism pedagogicznych i naukowych.

Wszystkie zbiory biblioteki dostępne są poprzez Katalogi on-line (system PROLIB i PROWEB). Materiały można zamawiać i rezerwować przez Internet.
Oferujemy również bogatą Kartotekę Regionalną obejmującą nie tylko materiały dotyczące Skoczowa, ale również całej Ziemi Cieszyńskiej.

Dysponujemy 10 miejscami w czytelni, z której można korzystać w godzinach otwarcia biblioteki.

W godzinach pracy biblioteki czynna jest pracownia komputerowa, która oferuje:

 • 2 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu
 • na miejscu można przeglądać bazy danych,
 • gromadzić i przetwarzać informacje,
 • skanować teksty i zdjęcia
 • drukować materiały.

Korzystanie z pracowni jest bezpłatne. Czytelnik ponosi jedynie koszty powielania i drukowania materiałów.

Realizowane przedsięwzięcia:

 • Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy Gminy Skoczów
  • spotkania szkoleniowe
  • warsztaty
  • wymiana doświadczeń
  • spotkania z władzami miasta
  • formy i metody pracy z czytelnikami
  • popularyzacja czytelnictwa
  • organizacja warsztatu pracy nauczyciela bibliotekarza
  • podstawy prawne działania biblioteki szkolnej
  • prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki szkolnej
 • warsztaty dla nauczycieli i seniorów z podstaw obsługi komputera
 • opracowywanie zestawień nowości i tematycznych dla nauczycieli
 • opracowywanie zestawień tematycznych dla rodziców
 • współpraca z dyrektorami w ramach wspomagania placówek oświatowych
 • współorganizacja z Biblioteką Publiczną w Skoczowie Narodowego Czytania
 • konkurs Pięknego Czytania uczniów klas I-III Gminy Skoczów – patronat i pomoc w organizacji
 • comiesięczne wystawy tematyczne ze zbiorów biblioteki
 • pomoc w organizacji wystaw i konkursów bibliotekarzom szkolnym
 • seminarium dla nauczycieli nt. „Biblioteka Pedagogiczna naturalnym zapleczem w działaniach nauczycieli w Procedurze Niebieskiej Karty.”
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi z terenu miasta: ZHP, Towarzystwem Miłośników Skoczowa, PTTK – uzupełnianie Kartoteki Regionalnej, gromadzenie wydawnictw regionalnych

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
ul. Komorowicka 48
43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax:  33 812 69 51,
   33 812 45 77

logo slaskie biale rgb

Jednostka Oświatowa Samorządu Województwa Śląskiego

  Godziny otwarcia:
 poniedziałek - piątek    9:00 - 19:00
 sobota    9:00 - 14:00
 
 

Zapytaj bibliotekarza 
(czytelnia@pbw.bielsko.pl)

 

 
© 2023 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

bip logo