Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Koncepcja pracy

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka swoją działalność opiera na Statucie opracowanym na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji i zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.

Nasza Biblioteka to:

 • Fachowy księgozbiór
 • Nowoczesna informacja
 • Profesjonalna i uprzejma kadra pedagogiczna
 • Przyjazna atmosfera

Nasze cele: Biblioteka służy kształcącym się i doskonalącym nauczycielom, studentom, a także wszystkim innym osobom zainteresowanym sprawami kształcenia i wychowania. Biblioteka prowadzi działalność biblioteczną i informacyjną niezbędną w procesie kształcenia, dokształcania i doskonalenia kadry pedagogicznej.

Nasze zadania:

 • Gromadzenie, opracowywanie i ochrona zbiorów.
 • Udostępnianie ich czytelnikom.
 • Pełnienie roli ośrodka informacji pedagogicznej.
 • Współtworzenie krajowego systemu informacji edukacyjnej.
 • Inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej.
 • Wspieranie działalności bibliotek szkolnych, w szczególności w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką.
 • Wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia.
 • Współdziałanie ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia i placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami, w szczególności w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 • Organizowanie i prowadzenie praktyk zawodowych dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz słuchaczy pomaturalnych studiów bibliotekarskich i kursów zawodowych.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
ul. Komorowicka 48
43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax:  33 812 69 51,
   33 812 45 77

logo slaskie biale rgb

Jednostka Oświatowa Samorządu Województwa Śląskiego

  Godziny otwarcia:
 poniedziałek - piątek  9:00 - 19:00
 sobota  9:00 - 14:00
 

Zapytaj bibliotekarza

 
Pracownia multimedialna:
poniedziałek, środa:  nieczynne
wtorek-piątek:  nieczynne
sobota:  nieczynne
© 2021 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

bip logo