Ułatwienia dostępu

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Znak Herbowy - Wojewodztwo Sląskie

znak herbowy KOLOR NA BIALE TLO

Struktura organizacyjna

Dyrektor: Anna Niemiec-Warzecha

Zastępca Dyrektora do spraw administracyjno-ekonomicznych: Grażyna Łukosz

Wicedyrektor: Piotr Gwizdoń

 

 

Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Tel.: 33-812-45-77 (wewn. 20)
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik: mgr Agnieszka Łaszczych

Wydział zajmuje się:

 • gromadzeniem książek i czasopism,
 • opracowaniem wydawnictw zwartych,
 • tworzeniem komputerowej bazy danych wydawnictw zwartych,
 • tworzeniem komputerowego katalogu czasopism,
 • retrokonwersją zbiorów,
 • administrowaniem systemem komputerowym,
 • prowadzeniem pracowni gier planszowych.

Wypożyczalnia

Tel.: 33-812-45-77 (wewn. 28)
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik: mgr Maria Orłowska-Fuczik

Wydział zajmuje się:

 • wypożyczaniem książek,
 • wypożyczaniem międzybibliotecznym,
 • realizacją zamówień i rezerwacji książek, gier planszowych,
 • udzielaniem informacji bibliotecznych i bibliograficznych,
 • udostępnianiem kodów do platformy IBUK Libra,
 • prowadzeniem zajęć biblioterapeutycznych dla przedszkoli,
 • wspomaganiem bibliotekarzy szkolnych.

 

Wydział Zbiorów Audiowizualnych

Tel.: 33-812-45-77 (wewn. 25)
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik: mgr Iwona Balska

Wydział zajmuje się:

 • gromadzeniem i opracowaniem zbiorów audiowizualnych oraz multimediów,
 • udostępnianiem zbiorów audiowizualnych (audiobooki, filmy, muzyka klasyczna i rozrywkowa),
 • tworzeniem komputerowej bazy danych (katalog online),
 • gromadzeniem nagrań edukacyjnych.

 

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia

Tel.: 33-812-45-77 (wewn. 26)
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik: mgr Renata Kruszyna

Wydział zajmuje się:

 • udostępnianiem zbiorów czytelni,
 • prowadzeniem działalności informacyjnej w oparciu o źródła drukowane i elektroniczne,
 • tworzeniem komputerowej bazy bibliograficznej - Baza artykułów,
 • prowadzeniem lekcji bibliotecznych dla uczniów i studentów oraz spotkań informacyjnych dla nauczycieli,
 • udzielaniem pomocy merytorycznej bibliotekom szkolnym,
 • prowadzeniem edukacji regionalnej,
 • prowadzeniem kursów zdalnych,
 • informowaniem o nowościach wydawniczych,
 • tworzeniem tematycznych zestawień bibliograficznych,
 • realizacją usługi Zmów skanowanie,
 • realizacją usług kserograficznych i usług w zakresie bindowania.

 

Wydział Współpracy ze Środowiskiem

Tel.: 33-812-45-77 (wewn. 14)
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Specjalista do spraw promocji i marketingu: Anita Pala
Bibliotekarz: Dorota Pająk

Wydział zajmuje się:

 • organizowaniem wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia nauczycieli bibliotekarzy PBW,
 • współpracą z Wydziałami i Filiami PBW,
 • współpracą z władzami samorządowymi, instytucjami oświatowymi i kulturalnymi, wydawnictwami, instytucjami opieki społecznej i środkami masowego przekazu,
 • współpracą ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia i placówkami doskonalenia nauczycieli, bibliotekami,
 • działaniami w środowisku nauczycieli, studentów, uczniów.

 

Filia PBW w Cieszynie

Tel.: 33-852-10-73

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik: mgr Agata Chromik

Filia zajmuje się:

 • gromadzeniem i opracowaniem książek, czasopism oraz zbiorów audiowizualnych,
 • wypożyczaniem i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych,
 • wypożyczaniem międzybibliotecznym,
 • udzielaniem informacji bibliotecznych i bibliograficznych,
 • informowaniem o nowościach wydawniczych,
 • tworzeniem tematycznych zestawień bibliograficznych,
 • współtworzeniem Katalogu on-line oraz komputerowej bazy bibliograficznej - Baza artykułów,
 • udostępnianiem zewnętrznych zasobów cyfrowych typu Ibuk Libra, Academica,
 • prowadzeniem zajęć czytelniczych, z historii regionu oraz edukacji regionalnej dla dzieci, młodzieży oraz seniorów,
 • organizowaniem konferencji metodycznej i konkursu bibliotecznego we współpracy z lokalnymi placówkami oświatowymi,
 • współpracą i udzielaniem wsparcia merytorycznego bibliotekom szkolnym,
 • prowadzeniem wsparcia metodycznego dla nauczycieli bibliotekarzy i historyków,
 • wspomaganiem szkół i innych placówek oświatowych,
 • prowadzeniem kursów zdalnych,
 • współpracą ze środowiskiem lokalnym,
 • organizowaniem wystaw edukacyjnych,
 • realizacją usługi Zamów skanowanie,
 • realizacją usług kserograficznych.

 

Filia PBW w Milówce

tel. : 33 8 637 838

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik : mgr Alina Jędrzkiewicz

Filia zajmuje się :

 • gromadzeniem książek, czasopism oraz zbiorów audiowizualnych i opracowaniem wydawnictw zwartych,
 • tworzeniem komputerowej bazy bibliograficznej – Baza artykułów,
 • wypożyczaniem książek (również wypożyczaniem międzybibliotecznym),
 • udostępnianiem zbiorów czytelni,
 • realizacją zamówień i rezerwacji książek,
 • udzielaniem informacji bibliotecznych i bibliograficznych,
 • tworzeniem tematycznych zestawień bibliograficznych oraz wykazów nowości,
 • realizacją usługi „zamów skanowanie”,
 • realizacją usług kserograficznych,
 • organizowaniem działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży w tym prowadzeniem warsztatów i lekcji bibliotecznych,
 • organizowaniem warsztatów dla nauczycieli różnych specjalności,
 • udzielaniem pomocy i wsparcia nauczycielom różnych specjalności ze szczególnym uwzględnieniem bibliotekarzy szkolnych,
 • współpracą z lokalnymi instytucjami oświatowymi i kulturalnymi (Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną, Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym, domami i klubami seniora, bibliotekami publicznymi, wydawnictwami),
 • organizacją wystaw bibliotecznych.

 

Filia PBW w Skoczowie

Tel.: 33 853 20 55

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik: mgr Ilona Kozieł

 Biblioteka zajmuje się:

 • gromadzeniem i opracowaniem książek i czasopism,
 • tworzeniem komputerowych baz danych,
 • wypożyczaniem książek,
 • udostępnianiem zbiorów czytelni,
 • prowadzeniem działalności informacyjnej,
 • tworzeniem zestawień nowości,
 • tworzeniem zestawień tematycznych,
 • tworzeniem wystaw tematycznych zbiorów placówki,
 • pomocą bibliotekarzom szkolnym w organizacji wystaw i konkursów,
 • pomocą uczniom w przygotowaniach do konkursów i olimpiad,
 • prowadzeniem spotkań i warsztatów dla uczniów, studentów, nauczycieli i seniorów,
 • współpracą z dyrektorami placówek oświatowych,
 • współpracą z Biblioteką Publiczną w Skoczowie,
 • współpracą z władzami miasta, organizacjami kulturalnymi i pozarządowymi z terenu miasta,
 • udzielaniem pomocy merytorycznej bibliotekom szkolnym,
 • prowadzeniem Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy Gminy Skoczów.

Oferujemy bogatą Kartotekę Regionalną obejmującą nie tylko materiały dotyczące Skoczowa, ale również całej Ziemi Cieszyńskiej.

 

Filia PBW w Żywcu

tel. : 33 861 35 64

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik : mgr Magda Marczyńska

Filia zajmuje się :

 • gromadzeniem książek, czasopism oraz zbiorów audiowizualnych,
 • opracowaniem wydawnictw zwartych,
 • tworzeniem komputerowej bazy bibliograficznej – Baza artykułów,
 • wypożyczaniem książek (również wypożyczaniem międzybibliotecznym),
 • udostępnianiem zbiorów czytelni,
 • realizacją zamówień i rezerwacji książek,
 • udzielaniem informacji bibliotecznych i bibliograficznych,
 • tworzeniem tematycznych zestawień bibliograficznych oraz wykazów nowości,
 • realizacją usługi „zamów skanowanie”,
 • realizacją usług kserograficznych,
 • organizowaniem działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży w tym prowadzeniem zajęć z edukacji czytelniczo-medialnej z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai, lekcji bibliotecznych oraz warsztatów,
 • organizowanie szkoleń dla nauczycieli różnych specjalności w ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Żywcu,
 • prowadzenie konsultacji dla osób piszących prace naukowe,
 • udzielaniem pomocy i wsparcia nauczycielom różnych specjalności ze szczególnym uwzględnieniem bibliotekarzy szkolnych.

 

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek     9:00 - 19:00
sobota 9:00 - 14:00