Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

1

 

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA

W BIELSKU-BIAŁEJ

 

Oferta edukacyjna

na rok szkolny 2021/2022

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą bezpłatnych zajęć realizowanych przez nauczycieli bibliotekarzy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej dla różnych grup wiekowych i różnych użytkowników.

Ze względu na obowiązujący stan zagrożenia epidemiologicznego wprowadziliśmy w Bibliotece zasady funkcjonowania, które mają Państwu oraz naszym pracownikom i ich rodzinom zapewnić bezpieczeństwo. Prosimy o zapoznanie się z ich szczegółami.

Bielsko-Biała, 20 sierpnia 2021 r.

 

Wytyczne Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

dotyczące realizowania oferty edukacyjnej placówki

 

 1. Zajęcia realizowane przez nauczycieli bibliotekarzy odbywają się w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej i są bezpłatne.
 2. Wszelki udział w zajęciach edukacyjnych jest możliwy pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia mailowego lub telefonicznego w celu ustalenia szczegółów z odpowiednim czasowym wyprzedzeniem. Zaleca się potwierdzenie udziału w dniu poprzedzającym zajęcia.
 3. Ustala się maksymalną liczbę 15 osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach w sali 220, przy bezwzględnym zachowaniu reżimu sanitarnego i zachowaniu bezpiecznej odległości 1,5 metra pomiędzy uczestnikami.
 4. Uczestnik wydarzenia zobligowany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa w kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym oraz akceptuje wytyczne dotyczące udziału w zajęciach organizowanych przez PBW.
 5. Uczestnik imprezy/spotkania/zajęć zobowiązany jest do przekazania danych osobowych, a zwłaszcza numeru telefonu lub e-maila. Oświadczenie organizator imprezy/spotkania przechowuje przez okres dwóch tygodni (wzór oświadczenia – załącznik nr 1). Odmowa złożenia ww. oświadczenia jest równoznaczna z rezygnacją udziału w imprezie/spotkaniu/zajęciach.
 6. W przypadku potwierdzonego zakażenia koronawirusem, uczestnik wydarzenia zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia organizatora imprezy/spotkania w PBW o zaistniałej sytuacji.
 7. Udział w imprezie/spotkaniu/zajęciach jest dozwolony pod warunkami: – zakrywania ust i nosa przez cały czas trwania imprezy/spotkania/zajęć (maseczka ochronna, w którą uczestnik zaopatruje się we własnym zakresie); – przed wejściem do sali każdy uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk.
 8. Udział dzieci i młodzieży do 18 roku życia w zajęciach możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów (wzór zgody – załącznik nr 2).
 9. Po zakończeniu imprezy/spotkania/zajęć sala konferencyjna jest dezynfekowana i wietrzona przez pracowników obsługi PBW. Dezynfekcji podlegają sprzęt i urządzenia wykorzystane podczas imprezy.

 

I. Zajęcia dla przedszkoli – wychowanie przedszkolne

 

 1. Słoń Elmer i jego przygody – czytanie wrażeniowe, zajęcia czytelnicze dla dzieci 3-4-letnich z elementami bajkoterapii, około 30 minut (Maria Orłowska-Fuczik, tel. 338124577 w. 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 2. Z Franklinem w świat wartości – zajęcia czytelnicze dla dzieci 5-6-letnich, około 45 minut (Maria Orłowska-Fuczik, tel. 338124577 w. 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 3. Spotkania z teatrzykiem Kamishibai – zajęcia dla dzieci 3-6-letnich (Urszula Bąk,  tel. 338124577 w. 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Co ciekawego kryje biblioteka? – wycieczka po wszystkich wydziałach, przybliżająca dzieciom bibliotekę w atrakcyjny sposób, także „od kuchni” (Monika Cwajna,  tel. 338124577 w. 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 5. Wspólne czytanie w ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska czyta dzieciom (Maria Orłowska-Fuczik, tel. 338124577 w. 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 6. Biblioterapia w bibliotece – cykl zajęć warsztatowych poruszających problemy wieku dziecięcego takie, jak strach, złość, rozłąka (Barbara Jauernig, tel. 338124577 w. 27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

  II. Szkoła podstawowa (kl. 1-3)

 

 1. Zajęcia czytelnicze
  • Od Gutenberga do e-booka – historia książki drukowanej (Urszula Bąk, 338124577 w. 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
  • Co ciekawego kryje biblioteka? – wycieczka po wszystkich wydziałach przybliżająca dzieciom bibliotekę w atrakcyjny sposób, także „od kuchni” (Monika Cwajna, tel. 338124577 w. 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )
  • Z książką w świat wartości – zajęcia kształtujące kompetencje czytelnicze (Maria Orłowska-Fuczik, tel. 338124577 w. 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
  • Wspólne czytanie w ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom (Maria Orłowska-Fuczik, tel. 338124577 w. 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 1. Recykling dla kreatywnych – warsztaty wspierające rozwój manualny i świadomość ekologiczną dzieci (Beata Misiarz, tel. 338124577 w. 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)  
 2. Nie zgubię się – LABIrynt – doskonalenie orientacji na płaszczyźnie z wykorzystaniem gry planszowej. Zajęcia dla 6-8-latków (Beata Misiarz, tel. 338124577 w. 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 3. Programowanie Ozobotów z wykorzystaniem kolejności dni tygodnia – zajęcia mają na celu uświadomienie dzieciom zjawiska cykliczności w przyrodzie i wprowadzenie w świat podstaw programowania (Ewelina Borowska, tel. 338124577 w. 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 4. Mistrz mnożenia czyli gra matematyczna, w której zamiast kostki jest Ozobot – celem zajęć jest utrwalenie tabliczki mnożenia (Ewelina Borowska, tel. 338124577 w. 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 5. Ekologia z Ozobotem – utrwalenie zasad sortowania odpadów i wprowadzenie w świat programowania (Ewelina Borowska, tel. 338124577 w. 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 6. W krainie emocji – zajęcia z wykorzystaniem klocków Lego (Krystyna Rosner, tel. 338124577 w. 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 7. Spotkania z teatrzykiem Kamishibai zajęcia dla dzieci 7-9-letnich (Barbara Jauernig, tel. 338124577 w. 27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 8. Scottie Go! nauka programowania dla najmłodszych z wykorzystaniem gry planszowej – w ofercie od II semestru (Lucyna Stania, tel. 338124577 w. 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 9. Kształcenie kompetencji kluczowych u uczniów szkoły podstawowej na przykładzie wybranych lektur szkolnych (propozycje do uzgodnienia) – celem zajęć jest rozwijanie wyobraźni i kreatywności u dzieci i młodzieży z zastosowaniem zintegrowanych metod międzyprzedmiotowych. Podczas zajęć wykorzystywane są nowatorskie narzędzia: ozoboty, klocki Lego, szachy (Krystyna Rosner, tel. 338124577 w. 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 10. Biblioterapia w bibliotece – cykl zajęć warsztatowych poruszających problemy wieku dziecięcego takie, jak lęki, emocje, przyjaźń, odrzucenie (Barbara Jauernig, tel. 338124577 w. 27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

III. Szkoła podstawowa (klasy 4-8)

 

 1. Co ciekawego kryje biblioteka? – wycieczka po wszystkich wydziałach, przybliżająca uczniom bibliotekę w atrakcyjny sposób, także „od kuchni” (Monika Cwajna, tel. 338124577 w. 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 2. Edukacja regionalna (Halina Szpak, tel. 338124577 w. 26, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
  • Bielsko-Biała – historia i teraźniejszość. Ciekawe miejsca uwiecznione na starych pocztówkach i współczesnych zdjęciach
  • Emanuel Rost senior i Emanuel Rost Junior – budowniczowie Bielska i Białej
  • Secesyjna podróż po zakątkach Bielska-Białej
 1. Cyberprzemoc czyli zagrożenie z sieci – definicja, formy, sposoby reagowania, ofiary i sprawcy cyberprzemocy, pomoc osobom doświadczającym przemocy w sieci; zajęcia dla klas 5-6 (Agnieszka Łaszczych, tel. 338124577 w. 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Renata Łuczyna, tel. 338124577 w. 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 2. STOP Hejtowi – zajęcia dla klas 4-5 (Agnieszka Łaszczych, tel. 338124577 w. 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Renata Łuczyna, tel. 338124577 w. 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 3. Asy Internetu: fake newsy czyli dezinformacja online – zajęcia dla klas 5-6 (Agnieszka Łaszczych, tel. 338124577 w. 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Renata Łuczyna, tel. 338124577 w. 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 4. Asy Internetu: udostępniaj z głową – zajęcia dla klas 4-5 (Agnieszka Łaszczych, tel. 338124577 w. 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Renata Łuczyna, tel. 338124577 w. 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 5. Asy Internetu – zajęcia warsztatowe dla klas 5-6; cechy „Asa”: rozsądek, rozwaga, siła, życzliwość, odwaga; gra interaktywna (Agnieszka Łaszczych, tel. 338124577 w. 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Renata Łuczyna, tel. 338124577 w. 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 6. Poznajemy bibliotekę pedagogiczną – zajęcia przygotowujące uczniów do korzystania ze zbiorów i usług biblioteki; zapoznanie z warsztatem informacyjnym oraz wykształcenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji (Halina Szpak, Barbara Derewiecka, tel. 338124577 w. 26, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Monika Cwajna, tel. 338124577 w. 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 7. Recykling dla kreatywnychwarsztaty wspierające rozwój manualny i świadomość ekologiczną dzieci (Beata Misiarz, tel. 338124577 w. 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 8. Biblioterapia w bibliotece – cykl zajęć warsztatowych poruszających problemy wieku dziecięcego takie, jak komunikacja, emocje, odrzucenie, strata, nieśmiałość, tolerancja (Barbara Jauernig, tel. 338124577 w. 27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 9. „Lapbook – książka tworzona na kolanach” – zajęcia w formie warsztatów przybliżające pojęcie lapbooka, sposób tworzenia oraz możliwości wykorzystania (Barbara Jauernig, tel. 338124577 w. 27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 10. Lapbook czy padlet aktywne poznawanie lektur szkolnych – zajęcia kształtujące kompetencje czytelnicze, pokazujące różne sposoby gromadzenia informacji (Maria Orłowska-Fuczik, tel. 338124577 w. 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 11. Kształcenie kompetencji kluczowych u uczniów szkoły podstawowej na przykładzie wybanych lektur szkolnych (propozycje do uzgodnienia) – celem zajęć jest rozwijanie wyobraźni i kreatywności u dzieci i młodzieży z zastosowaniem zintegrowanych metod międzyprzedmiotowych. Podczas zajęć wykorzystywane są nowatorskie narzędzia: ozoboty, klocki Lego, szachy (Krystyna Rosner, tel. 338124577 w. 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

IV. Szkoły ponadpodstawowe

 

 1. Poznajemy bibliotekę pedagogiczną – zajęcia przygotowujące młodzież do korzystania ze zbiorów i usług biblioteki pedagogicznej, zapoznanie z warsztatem informacyjnym oraz wykształcenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji (Halina Szpak, Barbara Derewiecka, tel. 338124577 w. 26, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Alicja Góra, tel. 338124577 w. 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 2. Edukacja regionalna (Halina Szpak, tel. 338124577 w. 26, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
  • Bielsko-Biała – historia i teraźniejszość. Ciekawe miejsca uwiecznione na starych pocztówkach i współczesnych zdjęciach
  • Emanuel Rost senior i Emanuel Rost junior – budowniczowie Bielska i Białej
  • Secesyjna podróż po zakątkach Bielska-Białej
 1. Edukacja historyczna – wykłady, prelekcje, wystawy dla młodzieży z najnowszej historii Polski, w ramach współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej; realizacja tematów rocznicowych, przybliżanie postaci i wydarzeń z naszego regionu (Dorota Pająk, tel. 338124577 w. 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 2. Edukacja literacka – wykłady, prelekcje, wystawy dla młodzieży z literatury najnowszej oraz związane z rocznicami literackimi (Dorota Pająk, tel. 338124577 w. 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

 V. Studenci

 

 1. Praktyki studenckie – poznanie pracy wszystkich wydziałów, realizacja programu praktyk, opieka nad studentami (Halina Szpak, tel. 338124577 w. 26, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

VI. Nauczyciele, pedagodzy

 

 1. Multimedia w logopedii – zajęcia dla nauczycieli, logopedów i rodziców; klasyfikacja programów (cele, zadania i kryteria stawiane programom, ocena cech formalnych); multimedialne programy edukacyjne wspomagające terapię logopedyczną oraz prezentacja wybranych programów; strony internetowe dotyczące terapii logopedycznej (Iwona Balska, tel. 338124577 w. 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 2. Nauczanie na odległość w edukacji regionalnej – zajęcia dla regionalistów; praca na platformie Moodle, możliwości wykorzystania kursów e-learningowych w edukacji (Halina Szpak, tel. 338124577 w. 26, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)  
 3. Recykling dla kreatywnych – warsztaty zapoznające nauczycieli z techniką papierowej wikliny (Beata Misiarz, tel. 338124577 w. 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 4. Zastosowanie Ozobotów na zajęciach szkolnych (Ewelina Borowska, tel. 338124577 w. 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 5. Biblioterapia – terapia książką” – zajęcia dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców przybliżające teorię i praktykę prowadzenia zajęć z biblioterapii (Barbara Jauernig, tel. 338124577 w. 27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Nauczycielom proponujemy:
  • Bogaty księgozbiór psychologiczny i pedagogiczny
  • Ciekawe zbiory audiowizualne
  • Zestawienia linków do serwisów pedagogicznych i psychologicznych
  • Możliwość zgłaszania propozycji dotyczących wzbogacania księgozbioru (Lucyna Stania, tel. 338124577 w. 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
  • Możliwość zamawiania tematycznych zestawień bibliograficznych, również ze zbiorów audiowizualnych (Renata Kruszyna, tel. 338124577 w. 26, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Iwona Balska, tel. 338124577 w. 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
  • Możliwość prezentowania twórczości nauczycieli, uczniów i podopiecznych placówek oświatowo-wychowawczych, również prac pokonkursowych (Barbara Jauernig, 338124577 w. 27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 1. Konsultacje dla nauczycieli bibliotekarzy:
  • Gromadzenie, opracowanie, selekcja i ubytkowanie zbiorów oraz skontrum w bibliotece (Lucyna Stania, tel. 338124577 w. 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
  • Opracowanie zbiorów audiowizualnych (Renata Łuczyna, 338124577 w. 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
  • Opracowanie czasopism, bibliografia (Renata Kruszyna, 338124577 w. 26, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
  • Udostępnianie i przechowywanie zbiorów oraz praca z czytelnikiem (Maria Orłowska-Fuczik, tel. 338124577 w. 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 1. Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli
  • Edukacja regionalna w praktyce szkolnej (Halina Szpak, tel. 338124577 w. 26, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
  • Sieć przedmiotowa dla bibliotekarzy szkolnych (Maria Orłowska-Fuczik, tel. 338124577 w. 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 1. Zapraszamy nauczycieli wszystkich przedmiotów do udziału w bezpłatnych kursach e-learingowym na platformie Moodle.
  Kursy e-learningowe
  • Otwarte Zasoby Edukacyjne
  • Walory krajoznawcze i turystyczne Beskidu Śląskiego
  • Kompetencje kluczowe w edukacji regionalnej”

Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli i wychowawców do prowadzenia interdyscyplinarnych zajęć z edukacji regionalnej kształtujących kompetencje kluczowe u uczniów, w korelacji z aktualną podstawą programową. Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

   • Czym jest kompetencja kluczowa i dlaczego kluczowa. Jak i kiedy realizować kompetencje kluczowe.
   • Korelacja kompetencji kluczowych z zapisami podstawy programowej.
   • Regionalizm jego znaczenie i rola w procesie edukacji.
   • Edukacja regionalna w świetle obowiązującej podstawy programowej.
   • Bielsko-Biała i Cieszyn, jako przykładowe tematy edukacji regionalnej, przykłady sytuacji edukacyjnych z zakresu edukacji regionalnej ze wskazaniem zawartego w nich potencjału kształtowania kompetencji kluczowych.
   • Źródła informacji przydatne w edukacji regionalnej.

Prowadzące: dr Jadwiga Picha, Halina Szpak

  • „Bielsko-Biała w kalejdoskopie”
  • „Wyszukiwanie informacji w Bazie artykułów”

 Uczestnicy kursów otrzymają potwierdzenie elektroniczne oraz zaświadczenie w formie papierowej.

 

VII.   Zajęcia dla seniorów

 

 1. Komputer bez tajemnic – szkolenie z podstaw obsługi komputera (Iwona Balska, tel. 338124577 w. 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 
  VIII.     Zajęcia dla wszystkich

 

 1. Recykling dla kreatywnychwarsztaty wspierające rozwój manualny i świadomość ekologiczną (Beata Misiarz,  tel. 338124577 w. 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 2. Rodzinne granie pasjonatów gier planszowych zapraszamy na łączące pokolenia rodzinne rozgrywki w Pracowni Gier (Beata Misiarz,  tel. 338124577 w. 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

OFERTA NA WAKACJE/FERIE

 

Zapraszamy na zajęcia zorganizowane, dla szkół i placówek oświatowych prowadzących półkolonie i zimowiska:

 1. Przygoda z książkąkreatywne zajęcia dla uczniów szkół podstawowych (Urszula Bąk, Barbara Jauernig, tel. 338124577 w. 27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 2. Z wizytą u pana Rosta... – edukacyjna gra miejska prezentująca zasoby biblioteczne oraz wnętrza zabytkowego pałacyku Rosta, siedziby PBW w Bielsku-Białej; dla klas 1-6 (Barbara Jauernig, tel. 338124577 w. 27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 3. Ferie z klimatem, czyli przyszłość naszej planety – zajęcia proekologiczne (Beata Misiarz, 338124577 w. 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 4. Ferie z grami – spotkania przy planszy w ramach klubu „W to mi graj” (Lucyna Stania, tel. 338124577 w. 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

Sprawy organizacyjne

 

 • Zajęcia odbywają się w siedzibie Biblioteki w godzinach od 8.30 do 14.30.
 • W wyjątkowych sytuacjach zajęcia edukacyjne dla przedszkoli i uczniów mogą być też realizowane w szkołach i placówkach oświatowych, po wcześniejszym ustaleniu warunków organizacyjnych.
 • Udział w zajęciach należy zgłosić telefonicznie lub e-mailowo z odpowiednim czasowym wyprzedzeniem. Zaleca się potwierdzenie udziału w dniu poprzedzającym zajęcia!
 • Biblioteka zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia zajęć z braku terminu bądź innych, uzasadnionych okoliczności.

 

UWAGA!

Propozycje zamieszczonych szkoleń nie wyczerpują tematyki form proponowanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku-Białej. Bieżące informacje i aktualności znajdują się na stronie biblioteki: www.pbw.bielsko.pl oraz na naszym profilu na Facebooku.

Jesteśmy również otwarci na wszelkie inne formy współpracy.

Zachęcamy do skorzystania z naszej propozycji.

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
ul. Komorowicka 48
43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax:  33 812 69 51,
   33 812 45 77

logo slaskie biale rgb

Jednostka Oświatowa Samorządu Województwa Śląskiego

  Godziny otwarcia:
 poniedziałek - piątek  9:00 - 19:00
 sobota  9:00 - 14:00
 

Zapytaj bibliotekarza

 
Pracownia multimedialna:
poniedziałek, środa:  nieczynne
wtorek-piątek:  nieczynne
sobota:  nieczynne
© 2022 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

bip logo