Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

 

budynekPEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA 
WOJEWÓDZKA 
W BIELSKU-BIAŁEJ

Oferta edukacyjna
na rok szkolny 2022/2023

 Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą bezpłatnych zajęć realizowanych przez nauczycieli bibliotekarzy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, studentów oraz dorosłych i obejmuje zajęcia o różnorodnej tematyce dostosowanej do potrzeb różnych grup odbiorców.

Ze względu na obowiązujący stan zagrożenia epidemiologicznego wprowadziliśmy w Bibliotece zasady funkcjonowania, które mają Państwu oraz naszym pracownikom i ich rodzinom zapewnić bezpieczeństwo. Prosimy o zapoznanie się z ich szczegółami.

 Bielsko-Biała, 1 września 2022 r.

 

 

Wytyczne Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

dotyczące realizowania oferty edukacyjnej placówki

 

 1. Zajęcia realizowane przez nauczycieli bibliotekarzy odbywają się w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej i są bezpłatne.
 2. Wszelki udział w zajęciach edukacyjnych jest możliwy pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia mailowego lub telefonicznego w celu ustalenia szczegółów z odpowiednim czasowym wyprzedzeniem. Zaleca się potwierdzenie udziału w dniu poprzedzającym zajęcia.
 3. Ustala się maksymalną liczbę 15 osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach w sali 220, przy bezwzględnym zachowaniu reżimu sanitarnego i zachowaniu bezpiecznej odległości 1,5 metra pomiędzy uczestnikami.
 4. Uczestnik wydarzenia zobligowany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa w kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym oraz akceptuje wytyczne dotyczące udziału w zajęciach organizowanych przez PBW.
 5. Uczestnik imprezy/spotkania/zajęć zobowiązany jest do przekazania danych osobowych, a zwłaszcza numeru telefonu lub e-maila. Oświadczenie organizator imprezy/spotkania przechowuje przez okres dwóch tygodni (wzór oświadczenia – załącznik nr 1). Odmowa złożenia ww. oświadczenia jest równoznaczna z rezygnacją udziału w imprezie/spotkaniu/zajęciach.
 6. W przypadku potwierdzonego zakażenia koronawirusem, uczestnik wydarzenia zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia organizatora imprezy/spotkania w PBW o zaistniałej sytuacji.
 7. Udział w imprezie/spotkaniu/zajęciach jest dozwolony pod warunkami: – zakrywania ust i nosa przez cały czas trwania imprezy/spotkania/zajęć (maseczka ochronna, w którą uczestnik zaopatruje się we własnym zakresie); – przed wejściem do sali każdy uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk.
 8. Udział dzieci i młodzieży do 18 roku życia w zajęciach możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów (wzór zgody – załącznik nr 2).
 9. Po zakończeniu imprezy/spotkania/zajęć sala konferencyjna jest dezynfekowana i wietrzona przez pracowników obsługi PBW. Dezynfekcji podlegają sprzęt i urządzenia wykorzystane podczas imprezy.

  

I. Zajęcia dla przedszkoli – wychowanie przedszkolne

 1. Spotkania z teatrzykiem Kamishibai - zajęcia dla dzieci 3-6 letnich (Urszula Bąk, tel. 338124577 w.28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Barbara Jauernig, tel. 338124577 w.18, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 2. Co ciekawego kryje biblioteka? - wycieczka po wszystkich wydziałach przybliżająca dzieciom bibliotekę w atrakcyjny sposób, także „od kuchni” (Monika Cwajna, tel. 338124577 w.28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 3. Biblioterapia w bibliotece – cykl zajęć warsztatowych poruszających problemy wieku dziecięcego takie, jak strach, złość, rozłąka (Barbara Jauernig, tel. 338124577 w.18, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 4. Zakodowana biblioteka – zabawy na macie do kodowania – zajęcia odbywają się tylko w Bibliotece (Maria Orłowska-Fuczik, tel. 338124577 w. 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 5. Zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii wprowadzające najmłodszych w świat literatury dziecięcej z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai i czytania wrażeniowego - cykliczne zajęcia w przedszkolach nr 5 i 17 (Maria Orłowska-Fuczik, tel. 338124577 w. 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

II. Szkoła podstawowa (kl. 1-3) 

 1. Zajęcia czytelnicze

 • Od Gutenberga do e-booka - historia książki drukowanej (Urszula Bąk, tel. 338124577 w.28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 • Co ciekawego kryje biblioteka? - wycieczka po wszystkich wydziałach przybliżająca dzieciom bibliotekę w atrakcyjny sposób, także „od kuchni” (Monika Cwajna, tel. 338124577 w. 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

 1. Recykling dla kreatywnychwarsztaty wspierające rozwój manualny i świadomość ekologiczną dzieci (Beata Misiarz, tel. 338124577 w.20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 2. Nie zgubię się - LABIrynt – doskonalenie orientacji na płaszczyźnie z wykorzystaniem gry planszowej. Zajęcia dla 6-8-latków.(Beata Misiarz, tel. 338124577 w.20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 3. W krainie emocji, zajęcia z wykorzystaniem klocków Lego (Krystyna Rosner, tel. 338124577 w.28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 4. Scottie Go! - nauka programowania dla najmłodszych z wykorzystaniem gry planszowej – (Lucyna Stania, tel. 338124577 w.20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 5. Kształcenie kompetencji kluczowych u uczniów szkoły podstawowej na przykładzie wybranych lektur szkolnych (propozycje do uzgodnienia) - celem zajęć jest rozwijanie wyobraźni i kreatywności u dzieci i młodzieży z zastosowaniem zintegrowanych metod międzyprzedmiotowych. Podczas zajęć wykorzystywane są nowatorskie narzędzia: ozoboty, klocki Lego, szachy (Krystyna Rosner, tel. 338124577 w.28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 6. Gry i zabawy językowe zajęcia dla dzieci ukraińskich z klas 1-4 szkoły podstawowej (Agnieszka Łaszczych, tel. 338124577 w.20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 7. Zakodowana biblioteka – zabawy na macie do kodowania – zajęcia odbywają się tylko w Bibliotece (Maria Orłowska-Fuczik, tel. 338124577 w. 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 8. Biblioterapia w bibliotece – cykl zajęć warsztatowych poruszających problemy wieku dziecięcego takie, jak lęki, emocje, przyjaźń, odrzucenie (Barbara Jauernig, tel. 338124577 w.18, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 9. Zajęcia z Ozobotami

 • Programowanie Ozobotów z wykorzystaniem kolejności dni tygodnia – zajęcia mają na celu uświadomienie dzieciom zjawiska cykliczności w przyrodzie i wprowadzenie w świat podstaw programowania (Ewelina Borowska, tel. 338124577 w. 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

 • Zajęcia z robotyki, programowanie robotów Ozobot. Temat dostosowany do wydarzeń z kalendarza np. Zajęcia z okazji rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim w kwietniu/maju. (Ewelina Borowska, tel. 338124577 w. 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

 • Ekologia z Ozobotem – utrwalenie zasad sortowania odpadów i wprowadzenie w świat programowania (Ewelina Borowska, tel. 338124577 w. 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

 

 • Ręka prawa, ręka lewa – utrwalenie kierunków i wprowadzenie w świat programowania (Ewelina Borowska, tel. 338124577 w. 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

III. Szkoła podstawowa (klasy 4-8) 

 1. Co ciekawego kryje biblioteka?wycieczka po wszystkich wydziałach przybliżająca uczniom bibliotekę w atrakcyjny sposób, także „od kuchni” (Monika Cwajna, tel. 338124577 w.28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 2. Edukacja regionalna (Halina Szpak, tel. 338124577 w. 26, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 • Bielsko-Biała – historia i teraźniejszość. Ciekawe miejsca uwiecznione na starych pocztówkach i współczesnych zdjęciach

 • Emanuel Rost senior i Emanuel Rost Junior – budowniczowie Bielska i Białej

 • Secesyjna podróż po zakątkach Bielska-Białej

 

 1. Cyberprzemoc czyli zagrożenie z siecidefinicja, formy, sposoby reagowania, ofiary i sprawcy cyberprzemocy, pomoc osobom doświadczającym przemocy w sieci; zajęcia dla klas 5-6 (Agnieszka Łaszczych, tel. 338124577 w. 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Renata Łuczyna, tel. 338124577 w. 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 2. STOP Hejtowi zajęcia dla klas 4-5 (Agnieszka Łaszczych, tel. 338124577 w. 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Renata Łuczyna, tel. 338124577 w. 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 3. Asy Internetu: fake newsy czyli dezinformacja online - zajęcia dla klas 5-6. (Agnieszka Łaszczych, tel. 338124577 w. 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Renata Łuczyna, tel. 338124577 w. 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 4. Asy Internetu: udostępniaj z głową - zajęcia dla klas 4-5 (Agnieszka Łaszczych, tel. 338124577 w. 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Renata Łuczyna, tel. 338124577 w. 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 5. Asy Internetu - zajęcia warsztatowe dla klas 5-6. Cechy „asa”: rozsądek, uważność, siła, życzliwość, odwaga; gra interaktywna (Agnieszka Łaszczych, tel. 338124577 w. 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Renata Łuczyna, tel. 338124577 w. 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 6. Poznajemy bibliotekę pedagogicznązajęcia przygotowujące uczniów do korzystania ze zbiorów i usług biblioteki; zapoznanie z warsztatem informacyjnym oraz wykształcenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji (Halina Szpak, Barbara Derewiecka, tel. 338124577 w.26, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Monika Cwajna, tel. 338124577 w.28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 7. Recykling dla kreatywnychwarsztaty wspierające rozwój manualny i świadomość ekologiczną dzieci (Beata Misiarz, tel. 338124577 w.20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 8. Biblioterapia w bibliotece – cykl zajęć warsztatowych poruszających problemy wieku dziecięcego takie, jak komunikacja, emocje, odrzucenie, strata, nieśmiałość, tolerancja (Barbara Jauernig, tel. 338124577 w.18, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 9. Lapbook – książka tworzona na kolanach” – zajęcia w formie warsztatów przybliżające pojęcie lapbooka, sposób tworzenia oraz możliwości wykorzystania (Barbara Jauernig, tel. 338124577 w.18, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 10. Kształcenie kompetencji kluczowych u uczniów szkoły podstawowej na przykładzie wybanych lektur szkolnych (propozycje do uzgodnienia) - celem zajęć jest rozwijanie wyobraźni i kreatywności u dzieci i młodzieży z zastosowaniem zintegrowanych metod międzyprzedmiotowych. Podczas zajęć wykorzystywane są nowatorskie narzędzia: ozoboty, klocki Lego, szachy (Krystyna Rosner, tel. 338124577 w.28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 11. Zajęcia z robotyki, programowanie robotów Ozobot. Temat dostosowany do wydarzeń z kalendarza np. Zajęcia z okazji rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim w kwietniu/maju. (Ewelina Borowska, tel. 338124577 w. 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

IV. Szkoły ponadpodstawowe 

 1. Poznajemy bibliotekę pedagogicznązajęcia przygotowujące młodzież do korzystania ze zbiorów i usług biblioteki pedagogicznej, zapoznanie z warsztatem informacyjnym oraz wykształcenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji (Halina Szpak, Barbara Derewiecka, tel. 338124577 w.26, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Alicja Góra, tel. 338124577 w.25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 2. Edukacja regionalna (Halina Szpak, tel. 338124577 w. 26, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 • Bielsko-Biała – historia i teraźniejszość. Ciekawe miejsca uwiecznione na starych pocztówkach i współczesnych zdjęciach

 • Emanuel Rost senior i Emanuel Rost junior – budowniczowie Bielska i Białej

 1. Edukacja literacka – wykłady, prelekcje, wystawy dla młodzieży z literatury najnowszej oraz związanej z rocznicami literackimi (Dorota Pająk, tel. 338124577 w. 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 2. Edukacja historyczna wykłady, prelekcje, wystawy dla młodzieży z najnowszej historii Polski, w ramach współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej; realizacja tematów rocznicowych, przybliżanie postaci i wydarzeń z naszego regionu (Dorota Pająk, tel. 338124577 w. 28, e-mail: wTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

V. Studenci 

 1. Praktyki studenckiepoznanie pracy wszystkich wydziałów, realizacja programu praktyk, opieka nad studentami (Halina Szpak, tel. 338124577 w.26, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

  

VI. Nauczyciele, pedagodzy 

 1. Multimedia w logopediizajęcia dla nauczycieli, logopedów i rodziców; klasyfikacja programów (cele, zadania i kryteria stawiane programom, ocena cech formalnych); multimedialne programy edukacyjne wspomagające terapię logopedyczną oraz prezentacja wybranych programów; strony internetowe dotyczące terapii logopedycznej (Iwona Balska, tel. 338124577 w.25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 2. Nauczanie na odległość w edukacji regionalnejzajęcia dla regionalistów; praca na platformie Moodle, możliwości wykorzystania kursów e-learningowych w edukacji (Halina Szpak, tel. 338124577 w.26, e-mail: czytelnia@pbw.bielsko.pl)

 3. Recykling dla kreatywnych – warsztaty zapoznające nauczycieli z techniką papierowej wikliny (Beata Misiarz,  tel. 338124577  w.20,  e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 4. Zastosowanie Ozobotów na zajęciach szkolnych
  (
  Ewelina Borowska, tel. 338124577 w.25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 5. Biblioterapia – terapia książką” - zajęcia dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców przybliżające teorię i praktykę prowadzenia zajęć z biblioterapii (Barbara Jauernig, tel. 338124577 w. 18, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 6. Nauczycielom proponujemy:

 • Bogaty księgozbiór psychologiczny i pedagogiczny

 • Ciekawe zbiory audiowizualne

 • Zestawienia linków do serwisów pedagogicznych i psychologicznych

 • Możliwość zgłaszania propozycji dotyczących wzbogacania księgozbioru (Lucyna Stania, tel. 338124577 w.20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 • Możliwość zamawiania tematycznych zestawień bibliograficznych, również ze zbiorów audiowizualnych (Renata Kruszyna, tel. 338124577 w.26, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Iwona Balska, tel. 338124577 w. 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 1. Możliwość prezentowania twórczości nauczycieli, uczniów
  i podopiecznych placówek oświatowo-wychowawczych, również prac pokonkursowych
  (Barbara Jauernig, tel. 338124577 w.18, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Konsultacje dla nauczycieli bibliotekarzy:

 • Gromadzenie, opracowanie, selekcja i ubytkowanie zbiorów oraz skontrum w bibliotece (Lucyna Stania, tel. 338124577
  w.20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 • Opracowanie zbiorów audiowizualnych (Renata Łuczyna,
  tel. 338124577 w.25, e-mail:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 • Opracowanie czasopism, bibliografia (Renata Kruszyna,
  tel. 338124577 w.26, e-mail:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 • Udostępnianie i przechowywanie zbiorów oraz praca z czytelnikiem (Maria Orłowska-Fuczik, tel. 338124577 w. 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

 1. Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli

 • Edukacja regionalna w praktyce szkolnej (Halina Szpak, tel. 338124577 w. 26, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 • Sieć przedmiotowa dla bibliotekarzy szkolnych (Maria Orłowska-Fuczik, tel. 338124577 w.28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 1. Kursy e-learningowe na platformie Moodle - zapraszamy nauczycieli wszystkich przedmiotów

 • "Otwarte Zasoby Edukacyjne"

 • "Walory krajoznawcze i turystyczne Beskidu Śląskiego"

 • Kompetencje kluczowe w edukacji regionalnej”

Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli i wychowawców do prowadzenia interdyscyplinarnych zajęć z edukacji regionalnej kształtujących kompetencje kluczowe u uczniów, w korelacji z aktualną podstawą programową. Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 

 • Czym jest kompetencja kluczowa i dlaczego kluczowa. Jak i kiedy realizować kompetencje kluczowe.

 • Korelacja kompetencji kluczowych z zapisami podstawy programowej.

 • Regionalizm - jego znaczenie i rola w procesie edukacji.

 • Edukacja regionalna w świetle obowiązującej podstawy programowej.

 • Bielsko-Biała i Cieszyn, jako przykładowe tematy edukacji regionalnej, przykłady sytuacji edukacyjnych z zakresu edukacji regionalnej ze wskazaniem zawartego w nich potencjału kształtowania kompetencji kluczowych.

 • Źródła informacji przydatne w edukacji regionalnej.

 

 • Bielsko-Biała w kalejdoskopie”

 • Wyszukiwanie informacji w Bazie artykułów”

 

Prowadzący: dr Jadwiga Picha, Halina Szpak

  

VII. Zajęcia dla seniorów 

1. Komputer bez tajemnic – szkolenie z podstaw obsługi komputera (Iwona Balska, tel. 338124577 w.25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)


VIII. Zajęcia dla wszystkich
 

 1. Recykling dla kreatywnychwarsztaty wspierające rozwój manualny i świadomość ekologiczną (Beata Misiarz, tel. 338124577 w.20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 2. Rodzinne granie pasjonatów gier planszowych zapraszamy na łączące pokolenia rodzinne rozgrywki w Pracowni Gier (Beata Misiarz, tel. 338124577 w.20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 3. Zajęcia z j. angielskiego dla początkujących. (Ewelina Borowska, tel. 338124577 w. 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

OFERTA NA WAKACJE/FERIE 

Zapraszamy na zajęcia zorganizowane, dla szkół i placówek oświatowych prowadzących półkolonie i zimowiska:

 1. Przygoda z książką - kreatywne zajęcia dla uczniów szkół podstawowych (Urszula Bąk, Barbara Jauernig tel. 338124577 w.27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Ferie z klimatem, czyli przyszłość naszej planety - zajęcia proekologiczne (Beata Misiarz, tel. 338124577 w.20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 3. Ferie z grami – spotkania przy planszy w ramach klubu „W to mi graj” (Lucyna Stania, tel. 338124577
  w.20, e-mail:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 4. Kwiaty z bibuły - warsztaty z bibułkarstwa dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych (Renata Kruszyna, Barbara Derewiecka, tel. 338124577 w. 26, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Sprawy organizacyjne

 1. Zajęcia odbywają się w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej w godzinach od 8.30 do 14.30.

 2. W wyjątkowych sytuacjach zajęcia edukacyjne dla przedszkoli i uczniów mogą być też realizowane w szkołach
  i placówkach oświatowych, po wcześniejszym ustaleniu warunków organizacyjnych.

 3. Udział z zajęciach należy zgłosić telefonicznie lub e-mailowo z odpowiednim czasowym wyprzedzeniem. Zaleca się potwierdzenie udziału w dniu poprzedzającym zajęcia!

 4. Biblioteka zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia zajęć z braku terminu bądź innych, uzasadnionych okoliczności.

  

UWAGA !

Propozycje zamieszczonych szkoleń
nie wyczerpują tematyki form proponowanych przez
Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku-Białej.

Bieżące informacje i aktualności znajdują się
na stronie biblioteki:
www.pbw.bielsko.pl

oraz na naszym profilu na Facebooku.

 

Jesteśmy również otwarci na wszelkie inne formy współpracy. Zachęcamy do skorzystania z naszej propozycji.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
ul. Komorowicka 48
43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax:  33 812 69 51,
   33 812 45 77

logo slaskie biale rgb

Jednostka Oświatowa Samorządu Województwa Śląskiego

  Godziny otwarcia:
 poniedziałek - piątek  9:00 - 19:00
 sobota  9:00 - 14:00
 
 

Zapytaj bibliotekarza 
(czytelnia@pbw.bielsko.pl)

 

 
© 2023 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

bip logo