Usługa skanowania obejmuje materiały biblioteczne znajdujące się w zbiorach Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej
(0,20 zł za stronę skanu).
Regulamin usługi Zamów Skan Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

§ 1

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia realizuje zamówienia na skany artykułów znajdujących się w zbiorach Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej.

§ 2

Jednorazowo można złożyć zamówienie na maksymalnie 40 stron skanów. Materiały mogą być kopiowane wyłącznie w zgodzie z obowiązującym prawem, w szczególności z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83 z późniejszymi zm.).

§ 3

Zamówione materiały mogą być wykorzystywane tylko w celach niekomercyjnych, wyłącznie do użytku osobistego.

§ 4

Po złożeniu zamówienia użytkownik otrzymuje informację zwrotną o koszcie zamówienia oraz dane konieczne do wykonania przelewu. Koszt wykonania usługi wynosi 0,20 zł za 1 stronę skanu.

§ 5

Zeskanowane materiały w formacie PDF są przesyłane na wskazany adres e-mail.

§ 6

Użytkownik ma 5 dni roboczych na dokonanie wpłaty. Brak wpłaty skutkuje unieważnieniem zamówienia.

§ 7

Czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze od wpłynięcia należności na konto Biblioteki. Każdorazowo o realizacji zamówienia ze względów technicznych decyduje pracownik.

§ 8

Nie nagrywamy skanów na nośniki danych.

Akceptacja regulaminu.