Formularz zgłoszeniowy do udziału w konkursie plastycznym
z okazji 100. rocznicy przyznania Polkom praw wyborczych

Organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej
Uczestnicy: uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu Bielska-Białej
Termin zgłoszeń: 17 października 2018 r 31 października 2018 r.
Termin dostarczenia pracy: 23 października 2018 r 12 listopada 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy
Imię i nazwisko nauczyciela
Liczba zgłaszanych uczniów
Nazwa szkoły
Adres szkoły
Telefon szkoły
E-mail nauczyciela
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych osobowych (imienia, nazwiska, nazwy, adresu i nr telefonu szkoły, e-maila) w celach wynikających z organizacji konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).
Zostałem/am poinformowany/a, że administratorem danych jest Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 48. Posiadam prawo do wglądu w treść moich danych oraz możliwość ich poprawiania, a podanie danych osobowych jest dobrowolne.