Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej zaprasza
na szkolenie/warsztaty dla nauczycieli
„Książki pachnące wrażeniami - zachwycające lektury i czytanie wrażeniowe
z dziećmi przedszkolnymi i wczesnoszkolnymi” -

15 maja 2018 r. godz. 1430 – 1730

Tematyka:
Na warsztatach zostaną zaprezentowane pomysły na działania z konkretnymi książkami dla dzieci. Będziemy czynnymi uczestnikami spotkania literackiego, oprócz słuchania i patrzenia uruchomimy inne zmysły, np. dotyku, węchu a może i smaku? Zostanie też przedstawiona koncepcja czytania wrażeniowego, czyli takiego modelu pracy z dziećmi, który zaspokaja ich potrzeby poznawcze, rozbudza ciekawość i czyni z książki atrakcyjne narzędzie do samorozwoju. Zaprezentowane zostaną też ciekawe książki, które mogą stać się lekturami szkolnymi.

 

Prowadzący:
Małgorzata Swędrowska (ur.1974) - przyjaciel książki, wykładowca na UAM Poznań, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, autorka koncepcji czytania wrażeniowego. Na licznych warsztatach dla dorosłych dla dzieci pokazuje, jaką wartością są książki i jak przekazać to młodszemu pokoleniu. W 2016 nominowana przez polską sekcję IBBY do nagrody za upowszechnianie czytelnictwa. W 2018 otrzymała nagrodę Pegazik za konsekwentne i innowacyjne upowszechnianie czytelnictwa na warsztatach oraz w publikacjach dla dzieci i dorosłych. Autorka “Elementarza w podskokach”, publikacji dla nauczycieli „Nauka czytania i pisania przez ćwiczenia i zabawy grafomotoryczne” oraz „Nauka czytania i pisania przez gry i zabawy aktywizujące”. Współpracuje z Inspiracjami Nauczanki, Miesięcznikiem Dyrektor Przedszkola, portalem ePedagogika i in.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie