Formularz zgłoszeniowy do udziału w spotkaniu Sieci Współpracy dla Nauczycieli Bibliotekarzy „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w bibliotece szkolnej”

Organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej
Uczestnicy: nauczyciele bibliotekarze
Termin spotkania: 16 października 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy
Imię i nazwisko nauczyciela
Nazwa szkoły
E-mail nauczyciela
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora spotkania moich danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu e-mail) w celach wynikających z organizacji spotkania, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).
Zostałem/am poinformowany/a, że administratorem danych jest Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 48. Posiadam prawo do wglądu w treść moich danych oraz możliwość ich poprawiania, a podanie danych osobowych jest dobrowolne.