Formularz zgłoszeniowy do udziału w konkursie recytatorskim
Zanurzeni w lesie

Termin: 8 czerwca 2018 r. godz. 900
Miejsce: Tereny leśne Nadleśnictwa Bielsko w Dolinie Wapienicy lub Izba Edukacji Leśnej Nadleśnictwa
Termin zgłoszeń: od 10 maja 2018 r. do dnia 30 maja 2018 r.

Kategoria wiekowa
Imię i nazwisko ucznia
Autorzy i tytuły recytowanych utworów
Nazwa szkoły
Adres szkoły
Telefon szkoły
Imię i nazwisko nauczyciela
Telefon nauczyciela
E-mail nauczyciela
Wyrażam zgodę na:
I. przetwarzanie przez organizatorów konkursu moich danych osobowych (imienia, nazwiska, nazwy i adresu szkoły, nr telefonu, e-maila) oraz danych osobowych ucznia (imienia, nazwiska) w celach wynikających z organizacji konkursu, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 2 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)
II. zamieszczenie przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku-Białej, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej i Nadleśnictwo Bielsko mojego wizerunku utrwalonego podczas konkursu „Zanurzeni w lesie” w dniu 8 czerwca 2018 r. na stronach internetowych organizatorów (www.pbw.bielsko.pl, www.bielsko.katowice.lasy.gov.pl i www.wombb.edu.pl).
III. Zostałem/am poinformowany/a, że administratorem moich danych jest Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 48, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 25 i Główny Księgowy Nadleśnictwa Bielsko, 43-382 Bielsko-Biała, ul. Kopytko 13. Posiadam prawo do wglądu w treść moich danych oraz możliwość ich poprawiania, a podanie danych osobowych jest dobrowolne.