Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej zaprasza nauczycieli do uczestnictwa w sieci współpracy i samokształcenia
Wokół czytelnictwa - Sieć przedmiotowa dla bibliotekarzy szkolnych
Spotkania uczestników sieci planowane są 3-5 razy w roku. Stały kontakt nauczycieli zapewniony zostanie poprzez platformę Moodle. Cel działania sieci współpracy to podniesienie kompetencji nauczycieli, wymiana doświadczeń, wspólne wypracowanie nowatorskich rozwiązań dydaktyczno-wychowawczych.

Formularz wyłączony